Veelgestelde vragen

Putten we de aarde uit met aardwarmte?

Juist niet, het is een van de meest duurzame energiebronnen, een oneindige bron van energie die afkomstig is van natuurlijke processen in de aarde.

Hoeveel moet er geboord worden?

Er zijn meerdere boringen nodig om het water te kunnen rondpompen. Gedurende de boorfase van het project wordt er 24 uur per dag en 7 dagen per week geboord. De installatie die daarvoor nodig is, wordt na de boorfase verwijderd.

Diepe of ondiepe aardwarmte

Coöperatie Aardwarmte Beheer Nederland U.A. richt zich op diepe aardwarmte. De mijnbouwwet gaat hierbij uit van een diepte van minimaal 500 meter, echter betreft het in de aangesloten projecten een diepte tussen 2.000 en 4.000 meter.

Wat zijn naast duurzaamheid andere voordelen van aardwarmte?

Naast de besparing van CO2 zijn er andere voordelen zoals de kosten van geothermische energie die stabiel en voorspelbaar zijn. Daarnaast is er geen afhankelijkheid van externe factoren zoals wind- en zonne-energie. Tenslotte is er geen of nauwelijks sprake van geluidsbelasting of visuele hinder voor de omgeving (nadat boring heeft plaatsgevonden).

Is er een risico op verzakking?

Nee, er is geen risico. Het water wordt niet onttrokken uit de ondergrond maar rondgepompt. De massa in de ondergrond blijft dus gelijk.

Hoe gaat een aardwarmteboring in zijn werk?

Er worden twee bronnen geboord, één waardoor het warme water omhoog wordt gepompt en één waardoor het koude water weer wordt teruggepompt. Er is een forse boorinstallatie nodig om de twee bronnen te kunnen boren. De bronnen worden echter vanuit 1 punt geboord en ondergronds vindt afbuiging plaats zodat de uiteinden van de bronnen op voldoende afstand van elkaar liggen. Op die manier kan geen vermenging van het warme en koude water ontstaan.

Temperatuur in de aardlaag

De temperatuur vlak onder het maaiveld bedraagt ca. 10 graden. De stijging per kilometer is ca. 31 graden. De gloeiend hete aardkern zorgt voor een continu stroom van warmte naar de aardkost.

Waarom is een aardwarmteproject zo duurzaam?

Aardwarmte maakt gebruik van de warmte die van nature aanwezig is in de diepere aardlagen. Omdat de glastuinbouw, gebouwde omgeving en industrie niet langer afhankelijk wil zijn van gas voor verwarming van de kassen, levert dit een enorme besparing van CO2 op.

Wat betekent SodM en wat is de taak?

SodM staat voor Staatstoezicht op de Mijnen. Dit is de toezichthouder voor alle mijnbouwactiviteiten, waaronder een aardwarmteproject valt (lees ook ‘diepe of ondiepe aardwarmte’). Alle diepe aardwarmte valt onder de mijnbouwwet en heeft te maken met een vergunningsplicht.
Toezichthouder SodM is vooral belast met het beoordelen van diverse plannen (zoals werk- en veiligheidsplan), maar ook inzicht hebben op de verschillende putten, het voorkomen van aardbevingen en het controleren op veilige opvang en verwerking van water dat vrijkomt tijdens testen van putten.
Samengevat kan gesteld worden dat SodM toezicht houdt op de boorontwerpen, de boorprogramma’s en de projectaanpak.

Welk investeringsbedrag is er met een aardwarmteproject gemoeid?

Een aardwarmteproject voor de glastuinbouw bestaat uit drie delen. Het boren van de bronnen, het pomphuis met warmtewisselaars en het distributie of warmtenetwerk. Indicatief is het investeringsbedrag hiervoor resp. 15, 10 en 5 miljoen euro. Natuurlijk afhankelijk van de situatie, het ontwerp en mogelijke onvoorziene omstandigheden.