Aan de coöperatie zijn vooralsnog vier partijen verbonden. Het betreft:

De leden zijn allen aangesloten bij DAGO. DAGO staat voor Dutch Association Geothermal Operators en behartigt de belangen van de operators in Nederland en draagt bij aan de ontwikkeling van aardwarmte.

SPG speelt tevens een rol. SPG staat voor Stichting Platform Geothermie. Deze stichting vertegenwoordigt zowel vraag als aanbod. De deelnemers binnen SPG zijn uiteenlopende organisaties met een brede interesse voor aardwarmte.