Aan de coöperatie zijn vooralsnog vier partijen verbonden. Het betreft:

Geothermie Nederland is sinds 2021 de nieuwe brancheorganisatie voor bedrijven en instellingen die in de geothermie werkzaam zijn.

De leden van Aardwarmte Beheer Nederland zijn aangesloten bij Geothermie Nederland en gaan de uitdagingen in de geothermiesector gezamenlijk verder oppakken met Geothermie Nederland als centrale verbinder voor belangenbehartiging, kennisopbouw, innovatie, draagvlakcreatie, informatievoorziening én ontmoeting. Geothermie Nederland en haar leden zetten zich in om geothermieprojecten te ontwikkelen en te exploiteren en leveren hiermee een tastbare bijdrage aan de warmtetransitie en verduurzaming van Nederland.