Missie – Visie – Strategie

Missie

WAT WILLEN WE BIJDRAGEN

In samenwerking met de operators van geothermieprojecten zorgen we voor een veilige en duurzame productie van aardwarmte.

Visie

WAAROM BESTAAN WE

CABN is de uitvoerende kennispartij voor haar leden in het coördineren, onderhouden en technisch beheren van geothermieprojecten op het gebied van veiligheid, wet- en regelgeving en assetmanagement.

Strategie

HOE DOEN WE DAT

CABN werkt op een professionele manier, volgens de actuele industrie standaarden op het gebied van kwaliteits- en veiligheidssystemen. Veiligheid loopt als rode draad door de organisatie voor zowel medewerkers, contractors en de omgeving waarin we opereren.

De organisatie biedt haar leden totale ondersteuning op het gebied van managementsystemen, registratie en technisch beheer. Deze ondersteuning bestaat uit:

 

  • Professionele Management Systemen
  • Flexibel en zelfstandig technisch beheer
  • Registratie, analyse en monitoringsdiensten
  • Delen van kennis, kunde en faciliteiten
  • Realiseren van synergievoordelen
  • Beheersen van de productiekosten