13 juni 2019

Aardwarmte beheer Nederland schaalt op

De tijd dringt en de noodzaak tot verduurzaming is alom duidelijk.

Coöperatie Aardwarmte Beheer Nederland werkt met haar onderliggende mijnbouwondernemingen aan een behoorlijke uitbreiding in de strijd om nog meer CO2 te gaan reduceren.

Coöperatie Aardwarmte Beheer Nederland, opgericht door de mijnbouwondernemingen Green Well Westland, Aardwarmte Vogelaer en GeoPower Oudcamp, werkt aan de uitbreiding van het aantal personeelsleden om zowel het dagelijkse management als operationele zaken nog verder te professionaliseren. Naast veiligheid heeft Aardwarmte Beheer Nederland professionaliteit als een van haar kernwaarden en om hieraan te kunnen voldoen is genoemde groei van de organisatie noodzakelijk.

Aardwarmte Beheer Nederland zal de komende tijd ook uitbreiden als coöperatie en meer mijnbouwondernemingen laten aansluiten. Gesprekken hierover worden momenteel gevoerd.

Op individueel niveau werken de mijnbouwondernemingen ook aan uitbreiding. Zowel Green Well Westland, Aardwarmte Vogelaer als Geopower Oudcamp willen hun doubletten uitbreiden met 1 of 2 nieuwe putten. Hiertoe zijn opsporingsvergunningen aangevraagd. Voorts worden de projecten verder geoptimaliseerd middels wkk’s, warmtepompen en/of klantaansluitingen. Ook wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om de gebouwde omgeving aan te sluiten. Niet alleen de glastuinbouw, maar ook woningbouw dient immers in rap tempo verduurzaamd te worden om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen.

De projecten Green Well Westland en Aardwarmte Vogelaer onderzoeken ook de mogelijkheid om de 2 warmtenetten te koppelen. Hiermee kunnen de afzonderlijke bronnen en warmtenetten mogelijk nog verder geoptimaliseerd worden.

 

Terug naar Nieuws